Droneregler I 2021 – ForstĂĄ de nye EU regler

I 2021 har Styrelsen for Trafik – Bygge og Boligstyrelsen udstedt en ny dronebekendtgørelse, der er opdateret til at følge EU’s nye regler for droner. Artiklen herunder giver dig den forkortede version om præcis det du har brug for at vide ang. de nye droneregler i 2021, dit dronebevis, køb af nye droner og hvad de nye droneregler betyder for dig.

Hvornår træder de nye dronereglerne i kraft?

De nye droneregler er trĂĄdt i kraft d. 31 December 2020.

Hvem gælder de nye regler for?

Ændringerne gælder alle, der ejer en drone. Det vil sige reglerne gælder både erhverv og private.
Der er dog specifikke droneregler for dig der allerede ejer i drone ift. registrering af denne.

De nye kategorier af droner

Droner er nu blevet inddelt i tre overordnede kategorier, der skal præcisere reglerne ud fra hvordan dronen bruges og hvad behovet er.

Kategori 1 – Den åbne kategori

Denne kategori indeholder 3 underkategorier. Kategorierne er A1, A2, og A3. Herunder er de vigtigste noter til de forskellige klasser, sĂĄ du kan finde rundt i dronereglerne og du ved hvordan du skal forholde dig.

Droneregler under 250 gram

OBS: Der er to ting, der er vigtige, nĂĄr man taler om droneregler under 250 gram .

 1. Har din drone et kamara, eller anden ”sensor” som de europæiske regler kalder det, så SKAL dronens fører registreres på droneopreratør.
 2. Hvis din drone kvalificeres som en legetøjsdrone, og bragt til markedet til børn under 14 år, så behøver du ikke at registrerer dig som droneoperatør selvom der er kamera på dronen.

Underkategori A1: 0 – 249 g

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 • Du har læst brugermanualen til dronen
 • Der er Ingen alderskrav

Hvor mĂĄ du flyve med en drone pĂĄ 0-249 g?

 • Du mĂĄ overflyve ikke-involverede mennesker, men det bør undgĂĄs
 • Du mĂĄ ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Du mĂĄ kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav:

 • Kan være C0-mærket (ikke et krav)
 • Maksimal flyvehastighed pĂĄ 19 m/s
 • Maksimalt 120 m over terræn
 • Follow-me mode inden for maksimalt 50 m

Underkategori A1: 250 g og under 900 g

OBS: Her er det vigtigt at være indforstået med at droneoperatøren skal registreres og minimum er 15 år, eller under opsyn af en voksen.

Uddannelseskrav til fjernpiloten:

 • Minimum 15 ĂĄr eller under opsyn af en myndig person
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestĂĄet online-test

Hvor mĂĄ du flyve med droner under 900 g:

 • Du mĂĄ ikke planlagt flyve over mennesker
 • Du mĂĄ ikke overflyve forsamlinger af mennesker
 • Du mĂĄ kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal være C1-mærket
 • Maksimal operationel hastighed pĂĄ 19 m/s
 • Maksimalt 120 m over terræn

Yderligere krav:

Droneoperatøren skal være registreret

Underkategori A2: 900 g og under 4 kg

OBS: Vejer dronen mere end 900 g, så skal man have gennemført diverse tests for at flyve med dronen. Se mere herunder. Man må heller ikke flyve med dronen, hvis den er uden for synsvidde

Uddannelseskrav til fjernpilot:

 • Minimum 15 ĂĄr eller under opsyn af en myndig person
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestĂĄet online-test
 • Gennemføre selv-træning i et sikkert omrĂĄde
 • Underskrive deklaration pĂĄ gennemført praktisk træning
 • Gennemføre online test godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Hvor du mĂĄ flyve:

 • Du mĂĄ ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand pĂĄ 30 m til mennesker eller en afstand pĂĄ 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighedsfunktion
 • Du mĂĄ kun flyve inden for synsvidde

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal være C2-mærket
 • Maksimalt 120 m over terræn

Yderligere krav:

 • Droneoperatøren skal være registreret

Underkategori A3: 4 kg og under 25 kg

Uddannelseskrav til dronepiloten:

 • Minimum 15 ĂĄr eller under opsyn af myndig person
 • Du skal være bekendt med brugermanualen
 • Du skal have gennemført online træning og bestĂĄet online-test

Hvor du mĂĄ flyve:

 • Du mĂĄ ikke overflyve mennesker og skal holde en sikkerhedsafstand pĂĄ 30 m til mennesker eller en afstand pĂĄ 5 m, hvis dronen flyver med lav hastighed.
 • Du mĂĄ kun flyve inden for synsvidde
 • Du skal holde en afstand pĂĄ 150 m til bebyggelse, rekreative omrĂĄder osv.

Tekniske og operationelle krav:

 • Dronen skal C0-, C1-, C2-, C3- eller C4-mærket
 • Maksimalt 120 m over terræn

Yderligere krav:

Droneoperatøren skal være registreret

Kategori 2 – Den specifikke kategori

Denne kategori er en anelse højere i risikoniveau, hvor der er mulighed for en tredjepart kommer til skade. Flyvninger hvor droneføren ikke kan se dronen under flyvning hører under denne kategori. Arbejder du med dronefoto er det meget vigtigt du er OBS på dette. De nye droneregler har ændret nogle af vilkårene og man skal have opdateret diverse certificeringer.

Kategori 3 – Den certificerede kategori

Denne kategori omfatter flyvninger hvor der er meget risiko og faktisk bemandede flyvninger med droner. Dvs. droneflyvning med en passager og flyvning med farligt gods (pakker mm.) Denne kategori i skrivende stund i starten af 2021 stadig under udvikling af EU.

Til dig der allerede har en drone – Hvordan bliver reglerne for dig?

Fra 2021 vil alle nye droner blive påført en klassificering baseret på vægt fra produktion af, men hvad med dig, der allerede har en drone uden de nye EU regulerede identifikationsklassemærker (C0, C1, C2, C3, C4, C5 eller C6)?
Din drone vil nu betegnes som en ’Legacydrone’ og du vil kunne flyve med din drone indtil 1 juli 2023, hvor legacydronen ikke længere må anvendes i den åbne kategori iflg. EU regler. Det er dog muligt at få eftermonteret dele på dronen for at leve op til de nye standarder og få dronen C-mærket. Nogle producenter tilbyder kits til disse ombygninger, og nogle producenter tilbyder selv disse eftermonteringer.

Hvad med dit dronebevis, eller dronetegn?

Dronetegn og dronebeviser, som er udstedt inden 31. december 2020, vil være gyldige indtil 31. december 2021, hvorefter disse mister deres gyldighed.
Det vil sige at du skal generhverve dit  dronetegn og du vil i løbet af 2021 blive anmodet om at erhverve dig det nye europæiske dronekompetencebevis, hvis man fortsat ønsker at flyve med drone i en af de nye europæiske droneunderkategorier i åben kategori. Dronereglerne er kommet for at blive, så bruger du din drone professionelt er det vigtigt at have styr på de nye droneregler.

Hvad er C-mærket på droner?

Der indføres en række produktkrav til droner fra europæisk side. Produktkravene medfører blandt andet, at droner bliver udstyret med et særligt identifikationsklassemærke (C-mærket).

Identifikationsklassemærket indikerer, efter hvilken kategori af droneoperationer dronen skal flyve efter. Mærket er påført dronen som et ”C” efterfulgt af et tal mellem 0 og 6.

Du kan læse mere om hvad kravene er til legacydroner og C-mærkning til her.